10 khóa học Y (Đại Cương) tại Queen Mary University of London

uk

1740

36

XẾP HẠNG THE TIMES 110

Khóa học tiếng Anh

Aesthetic Medicine PGCert

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£8,200.00 (235,958,418 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Aesthetic Medicine PGDip

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£8,200.00 (235,958,418 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Cardiac and Vascular Medicine MRes

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£22,750.00 (654,640,732 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Genomic Medicine PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£6,950.00 (199,989,147 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Medicine (Graduate Entry) MB BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Medicine MB BS

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Molecular and Genomic Medicine MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£9,950.00 (286,315,397 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Neuroscience and Translational Medicine MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£24,950.00 (717,946,649 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Regenerative Medicine MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£29,950.00 (861,823,733 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Trauma Sciences (Military and Humanitarian) MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£12,500.00 (359,692,710 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Queen Mary được xếp hạng trong số 25 trường đại học đa dạng nhất thế giới với cộng đồng sinh viên đến từ nhiều quốc tịch khác nhau.

  • Cơ sở giáo dục hàng đầu tại Vương quốc Anh
  • Là 1 trong 24 cơ sở giáo dục thuộc Nhóm Russel
  • Có 300 hội nhóm và 60 câu lạc bộ thể thao
  • Có 8 cựu học viên từng đoạt giải Nobel