10 khóa học Kế toán tại Singapore Institute of Management (SIM)

singapore

2805

8

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business (Accountancy)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - FULL PROGRAMME (24 MODULES): 3 YEARS; ADVANCED 1 (16 MODULES): 2 YEARS; ADVANCED 2 (12 MODULES): 1.5 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Economics and Finance)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - FULL PROGRAMME (24 MODULES): 3 YEARS; ADVANCED 1 (17 TO 20 MODULES): 2.5 YEARS; ADVANCED 2 (12 TO 16 MODULES): 1.5 – 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Honours) Accounting and Finance (Top-up)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

20 March 2020

SG$17,013.00 (292,671,039 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Honours) in Accounting and Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD BSC (HONS) (12 UNITS) 3 YEARS; GRADUATE BSC (HONS) (9 UNITS) 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Honours) in Banking and Finance

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD BSC (HONS) (12 UNITS) 3 YEARS; GRADUATE BSC (HONS) (9 UNITS) 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Honours) in Economics and Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD BSC (HONS) (12 UNITS): 3 YEARS; GRADUATE BSC (HONS) (9 UNITS): 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Diploma in Accounting

44 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tư 2020

Hạn nộp đơn

27 January 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Banking and Finance

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tư 2020

Hạn nộp đơn

27 January 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Finance

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2020

SG$11,150.00 (191,811,091 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Science in Professional Accountancy

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM: 6 MONTHS / MAXIMUM: 5 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Sáu 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH