1 khóa học Vận tải và Hậu cần tại HEC Paris

france

563

Doctor of Philosophy (PhD) in Information Systems and Operations Management

11 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH