1 khóa học Nghiên Cứu Khách Sạn tại DIMENSIONS INTERNATIONAL COLLEGE

singapore

1066

1

Diploma in Hotel and Restaurant Services

27 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Mười 2021

SG$8,500.00 (147,896,603 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH