1 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại University of Kent, Rome postgraduate centre

italy

107

1

MA in History of Art

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€16,200.00 (411,711,449 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH