1 khóa học Marketing bậc đại học tại New York University Shanghai

china

635

2

Bachelor of Science (B.S.) in Business and Marketing

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 25 Tháng Một 2021

¥368,358.00 (1,225,260,522 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH