1 khóa học Kinh doanh & Quản lý bậc đại học tại Montpellier Business School

france

736

1

Bachelor of International Business Administration

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

€12,900.00 (327,844,302 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH