3 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Stamford International University

thailand

1179

36

Bachelor of Arts in Creative Media Design

118 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business Administration in International Relations

49 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Communication Arts in Broadcast and Journalism

45 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH