1 khóa học Công tác xã hội tại Beijing Normal University - Hong Kong Baptist University United International College

china

2778

7

Bachelor in Social Work and Social Administration (BSWSA)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (320,638,374 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH