COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

377 khóa học tại Middlesex University

uk

316

1

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

3D Animation and Games BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£14,000.00 (466,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

3D Animation and Games with Foundation Year BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£14,000.00 (466,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Academic Professional Practice (Degree Apprenticeship) PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting and Finance BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£14,000.00 (466,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance with Foundation Year BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£14,000.00 (466,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Professional Practice (Negotiated Specialism) MA/MSc/PGCert

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 18 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Professional Practice (Negotiated Specialism) MA/MSc/PGCert

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 18 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advertising, Public Relations and Branding BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£14,000.00 (466,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advertising, Public Relations and Branding with Foundation Year BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£14,000.00 (466,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Ambient Assisted Living MSc by Research

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười 2021

£14,400.00 (480,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Animation BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£14,000.00 (466,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animation with Foundation Year BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£14,000.00 (466,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH