33 khóa học bậc đại học tại TAFE NSW

null

5767

104

Advanced Diploma of Business

59 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

A$7,980.00 (141,467,594 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Engineering Mechanical

15 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Engineering Technology - Electrical

25 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

A$13,905.00 (246,504,624 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Event Management (1 Year)

30 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

A$13,410.00 (237,729,378 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Event Management (1.5 Years)

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Graphic Design

99 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

A$12,420.00 (220,178,887 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Marketing and Communication

13 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

A$9,480.00 (168,059,247 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Network Security

13 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

A$9,570.00 (169,654,746 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Travel and Tourism Management (0.5 Years)

44 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

A$7,250.00 (128,526,323 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Travel and Tourism Management (1.5 Years)

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate III in Design Fundamentals

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

A$7,560.00 (134,021,931 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate III in Design Fundamentals (Fashion Design)

47 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

A$7,560.00 (134,021,931 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

TAFE NSW là cơ sở giáo dục và đào tạo nghề lớn nhất tại Úc, chú trọng trang bị cho sinh viên kỹ năng sẵn sàng làm việc bằng cách học qua thực hành.

  • Sinh viên có thể học ở hơn 40 địa điểm ở New South Wales
  • Chào đón hơn 3.800 học viên quốc tế mỗi năm
  • Lựa chọn học tập bao gồm chứng chỉ, diploma và cấp bằng
  • Chương trình học phù hợp với nghề nghiệp, sĩ số lớp học nhỏ