3 khóa học Giáo dục trẻ em tại TAFE NSW

australia

18230

241

Bachelor of Early Childhood Education and Care (Birth-5)

144 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2019

A$13,080.00 (214,437,384 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate III in Early Childhood Education and Care

63 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Early Childhood Education and Care

88 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 YEAR OR 1.5 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

TAFE NSW là cơ sở giáo dục và đào tạo nghề lớn nhất tại Úc, chú trọng trang bị cho sinh viên kỹ năng sẵn sàng làm việc bằng cách học qua thực hành.

  • Sinh viên có thể học ở hơn 50 địa điểm ở New South Wales
  • Chào đón hơn 5.000 học viên quốc tế mỗi năm
  • Lựa chọn học tập bao gồm chứng chỉ, diploma và cấp bằng
  • Chương trình học phù hợp với nghề nghiệp, sĩ số lớp học nhỏ