4 khóa học Giáo dục trẻ em tại TAFE NSW

australia

9933

164

Bachelor of Early Childhood Education and Care (Birth-5)

106 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021, Tháng Bảy 2021

A$13,680.00 (231,995,026 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate III in Early Childhood Education and Care

29 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

A$8,150.00 (138,213,411 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Early Childhood Education and Care (1 Year)

41 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

A$14,430.00 (244,714,051 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Early Childhood Education and Care (1.5 Year)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

TAFE NSW là cơ sở giáo dục và đào tạo nghề lớn nhất tại Úc, chú trọng trang bị cho sinh viên kỹ năng sẵn sàng làm việc bằng cách học qua thực hành.

  • Sinh viên có thể học ở hơn 40 địa điểm ở New South Wales
  • Chào đón hơn 3.800 học viên quốc tế mỗi năm
  • Lựa chọn học tập bao gồm chứng chỉ, diploma và cấp bằng
  • Chương trình học phù hợp với nghề nghiệp, sĩ số lớp học nhỏ