5 khóa học Y tế và sức khỏe tại TAFE NSW

australia

7349

143

Certificate III in Health Services Assistance (Assisting in Nursing Work in Acute Care)

22 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

A$10,190.00 (172,722,158 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate IV in Dental Assisting

53 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

A$12,410.00 (210,351,519 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Dental Technology

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

A$20,665.00 (350,275,112 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Nursing

197 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Remedial Massage

65 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

TAFE NSW là cơ sở giáo dục và đào tạo nghề lớn nhất tại Úc, chú trọng trang bị cho sinh viên kỹ năng sẵn sàng làm việc bằng cách học qua thực hành.

  • Sinh viên có thể học ở hơn 40 địa điểm ở New South Wales
  • Chào đón hơn 3.800 học viên quốc tế mỗi năm
  • Lựa chọn học tập bao gồm chứng chỉ, diploma và cấp bằng
  • Chương trình học phù hợp với nghề nghiệp, sĩ số lớp học nhỏ