4 khóa học Thiết kế công nghiệp tại TAFE NSW

18073

233

Associate Degree of Applied Engineering (Renewable Energy Technologies)

20 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$17,200.00 (280,166,916 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate IV in Design (Industrial Design)

19 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising (Design and Product Development)

77 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$30,000.00 (488,663,226 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Engineering - Technical

3 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$13,700.00 (223,156,207 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

TAFE NSW cho sinh viên trải nghiệm học tập qua thực hành độc đáo với nhiều khóa đào tạo trực tiếp, chất lượng giảng dạy cao và lớp học quy mô nhỏ.

  • Cơ sở đào tạo lớn nhất tại Úc
  • Học sinh được nhận hỗ trợ tài chính của Chính phủ Úc
  • Lương trung bình cao hơn sinh viên tốt nghiệp từ trường khác
  • 96% nhà tuyển dụng hài lòng với năng lực của sinh viên TAFE