13 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại TAFE NSW

18073

233

Advanced Diploma of Civil Construction Design

17 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Property Valuation

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$15,000.00 (244,331,613 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate III in Bricklaying/Blocklaying

2 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$15,860.00 (258,339,959 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate III in Painting and Decorating

4 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$15,210.00 (247,752,256 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate III in Surveying and Spatial Information Services

16 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate III in Wall and Floor Tiling

6 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$15,980.00 (260,294,612 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate IV in Building and Construction (Building)

3 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

A$14,250.00 (232,115,032 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate IV in Property Services (Real Estate)

2 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate IV in Surveying

Học nghề

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Building and Construction (Building)

7 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

A$20,740.00 (337,829,177 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Building Design

34 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

A$14,467.00 (235,649,696 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Civil Construction Design

18 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

TAFE NSW cho sinh viên trải nghiệm học tập qua thực hành độc đáo với nhiều khóa đào tạo trực tiếp, chất lượng giảng dạy cao và lớp học quy mô nhỏ.

  • Cơ sở đào tạo lớn nhất tại Úc
  • Học sinh được nhận hỗ trợ tài chính của Chính phủ Úc
  • Lương trung bình cao hơn sinh viên tốt nghiệp từ trường khác
  • 96% nhà tuyển dụng hài lòng với năng lực của sinh viên TAFE