6 khóa học Khoa học Môi trường tại TAFE NSW

australia

17887

237

Associate Degree of Applied Engineering (Renewable Energy Technologies)

20 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$17,200.00 (278,311,139 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate III in Natural Area Restoration

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$11,400.00 (184,462,034 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate IV in Permaculture

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

A$14,660.00 (237,211,704 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Conservation and Land Management

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$15,760.00 (255,010,672 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Environmental Monitoring and Technology

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

A$13,990.00 (226,370,514 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Permaculture

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

A$15,990.00 (258,732,274 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

TAFE NSW cho sinh viên trải nghiệm học tập qua thực hành độc đáo với nhiều khóa đào tạo trực tiếp, chất lượng giảng dạy cao và lớp học quy mô nhỏ.

  • Cơ sở đào tạo lớn nhất tại Úc
  • Học sinh được nhận hỗ trợ tài chính của Chính phủ Úc
  • Lương trung bình cao hơn sinh viên tốt nghiệp từ trường khác
  • 96% nhà tuyển dụng hài lòng với năng lực của sinh viên TAFE