8 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại TAFE NSW

australia

14957

233

Certificate III in Surveying and Spatial Information Services

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate Iv in Ageing Support

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$12,430.00 (194,628,379 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate IV in Laboratory Techniques

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

A$15,340.00 (240,193,028 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Conservation and Land Management

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$16,230.00 (254,128,608 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Laboratory Technology (Chemistry)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

A$26,080.00 (408,359,464 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Laboratory Technology (Food)

19 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

A$26,080.00 (408,359,464 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Laboratory Technology (Pathology)

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$26,080.00 (408,359,464 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Surveying

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$23,390.00 (366,239,565 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

TAFE NSW là cơ sở giáo dục và đào tạo nghề lớn nhất tại Úc, chú trọng trang bị cho sinh viên kỹ năng sẵn sàng làm việc bằng cách học qua thực hành.

  • Sinh viên có thể học ở hơn 50 địa điểm ở New South Wales
  • Chào đón hơn 5.000 học viên quốc tế mỗi năm
  • Lựa chọn học tập bao gồm chứng chỉ, diploma và cấp bằng
  • Chương trình học phù hợp với nghề nghiệp, sĩ số lớp học nhỏ