7 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại TAFE NSW

australia

18668

246

Certificate III in Natural Area Restoration

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$11,400.00 (181,325,104 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate III in Surveying and Spatial Information Services

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate IV in Permaculture

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Hai 2020

A$15,100.00 (240,176,235 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Conservation and Land Management

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$16,230.00 (258,149,688 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Laboratory Technology (Food Testing)

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Permaculture

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Hai 2020

A$13,750.00 (218,703,525 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Surveying

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Hai 2020

A$23,390.00 (372,034,578 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

TAFE NSW là cơ sở giáo dục và đào tạo nghề lớn nhất tại Úc, chú trọng trang bị cho sinh viên kỹ năng sẵn sàng làm việc bằng cách học qua thực hành.

  • Sinh viên có thể học ở hơn 50 địa điểm ở New South Wales
  • Chào đón hơn 5.000 học viên quốc tế mỗi năm
  • Lựa chọn học tập bao gồm chứng chỉ, diploma và cấp bằng
  • Chương trình học phù hợp với nghề nghiệp, sĩ số lớp học nhỏ