30 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại TAFE NSW

null

18135

251

Advanced Diploma of Graphic Design

201 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$12,060.00 (194,103,090 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Interior Design

56 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

A$27,520.00 (442,928,445 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Music Industry (Performance)

37 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$10,860.00 (174,789,350 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Visual Arts

25 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$9,790.00 (157,567,931 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate Degree of Applied Engineering (Renewable Energy Technologies)

21 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$17,200.00 (276,830,278 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of 3D Art and Animation

48 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

A$21,200.00 (341,209,412 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design (Interior Design)

88 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

A$19,600.00 (315,457,759 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fashion Design

195 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

A$21,200.00 (341,209,412 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate III in Applied Fashion Design and Technology

71 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate III in Design Fundamentals

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate III in Design Fundamentals (Fashion Design)

18 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate III in Music Industry (Music Business)

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

TAFE NSW là cơ sở giáo dục và đào tạo nghề lớn nhất tại Úc, chú trọng trang bị cho sinh viên kỹ năng sẵn sàng làm việc bằng cách học qua thực hành.

  • Sinh viên có thể học ở hơn 50 địa điểm ở New South Wales
  • Chào đón hơn 5.000 học viên quốc tế mỗi năm
  • Lựa chọn học tập bao gồm chứng chỉ, diploma và cấp bằng
  • Chương trình học phù hợp với nghề nghiệp, sĩ số lớp học nhỏ