9 khóa học Nông nghiệp và Thú y tại TAFE NSW

null

13321

211

Certificate III in Agriculture

21 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$11,030.00 (178,211,993 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate III in Captive Animals

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$8,930.00 (144,282,240 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate III in Floristry

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$12,670.00 (204,709,516 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate III in Horticulture

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$12,040.00 (194,530,589 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate IV in Agriculture

21 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư 2021

A$11,580.00 (187,098,358 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Agriculture

19 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư 2021

A$14,030.00 (226,683,071 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Horticulture

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$17,000.00 (274,669,437 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Landscape Design

17 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Organic Farming

162 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư 2021

A$13,360.00 (215,857,863 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

TAFE NSW là cơ sở giáo dục và đào tạo nghề lớn nhất tại Úc, chú trọng trang bị cho sinh viên kỹ năng sẵn sàng làm việc bằng cách học qua thực hành.

  • Sinh viên có thể học ở hơn 50 địa điểm ở New South Wales
  • Chào đón hơn 5.000 học viên quốc tế mỗi năm
  • Lựa chọn học tập bao gồm chứng chỉ, diploma và cấp bằng
  • Chương trình học phù hợp với nghề nghiệp, sĩ số lớp học nhỏ