Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

120 khóa học tại TAFE NSW

australia

2844

65

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma of Civil Construction Design

16 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2022, Tháng Hai 2023, Tháng Bảy 2023

A$12,130.00 (202,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Engineering Mechanical

13 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2022, Tháng Hai 2023, Tháng Bảy 2023

A$23,320.00 (388,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Event Management

12 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2022, Tháng Hai 2023, Tháng Bảy 2023

A$13,410.00 (223,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Graphic Design

49 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2022, Tháng Hai 2023, Tháng Bảy 2023

A$12,420.00 (207,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Hospitality Management

46 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2022, Tháng Hai 2023, Tháng Bảy 2023

A$21,540.00 (359,000,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Marine Engineering (Class 1) - (Motor)

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2022, Tháng Hai 2023, Tháng Bảy 2023

A$22,950.00 (382,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Music Industry (Performance)

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2022, Tháng Hai 2023, Tháng Bảy 2023

A$11,190.00 (186,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Music Industry (Sound Production)

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2022, Tháng Hai 2023, Tháng Bảy 2023

A$11,190.00 (186,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Network Security

16 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2022, Tháng Hai 2023, Tháng Bảy 2023

A$9,570.00 (159,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Travel and Tourism Management

14 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2023

A$14,500.00 (241,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Visual Arts

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2022, Tháng Hai 2023, Tháng Bảy 2023

A$10,080.00 (168,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of 3D Art and Animation

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2023

A$22,080.00 (368,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường TAFE NSW

TAFE NSW là cơ sở giáo dục và đào tạo nghề lớn nhất tại Úc, chú trọng trang bị cho sinh viên kỹ năng sẵn sàng làm việc bằng cách học qua thực hành.

  • Sinh viên có thể học ở hơn 30 địa điểm ở New South Wales
  • Chào đón hơn 3.200 học viên quốc tế mỗi năm
  • Lựa chọn học tập bao gồm chứng chỉ, diploma và cấp bằng
  • Chương trình học phù hợp với nghề nghiệp, sĩ số lớp học nhỏ

Tư vấn du học