169 khóa học tại TAFE NSW

null

18135

251

Advanced Diploma of Business

65 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Civil Construction Design

23 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Engineering Mechanical

26 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Engineering Technology - Electrical

37 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$13,500.00 (217,279,579 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Engineering Technology - Electronics

31 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

A$12,505.00 (201,265,269 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Event Management

58 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Graphic Design

201 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$12,060.00 (194,103,090 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Hospitality Management

596 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Hospitality Management and Certificate III in Commercial Cookery

178 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$13,970.00 (224,844,127 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Hospitality Management and Certificate IV Commercial Cookery

182 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$16,465.00 (265,000,612 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Information Technology (Network Security)

21 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Interior Design

56 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

A$27,520.00 (442,928,445 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

TAFE NSW là cơ sở giáo dục và đào tạo nghề lớn nhất tại Úc, chú trọng trang bị cho sinh viên kỹ năng sẵn sàng làm việc bằng cách học qua thực hành.

  • Sinh viên có thể học ở hơn 50 địa điểm ở New South Wales
  • Chào đón hơn 5.000 học viên quốc tế mỗi năm
  • Lựa chọn học tập bao gồm chứng chỉ, diploma và cấp bằng
  • Chương trình học phù hợp với nghề nghiệp, sĩ số lớp học nhỏ