146 khóa học tại TAFE NSW

australia

3610

61

Advanced Diploma of Business

64 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

A$7,980.00 (137,660,458 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Civil Construction Design

19 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

A$12,130.00 (209,250,797 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Engineering Mechanical

19 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Engineering Technology - Electrical

27 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

A$13,905.00 (239,870,761 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Event Management (1 Year)

31 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

A$13,410.00 (231,331,672 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Event Management (1.5 Years)

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Graphic Design

107 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

A$12,420.00 (214,253,495 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Hospitality Management (0.5 Years)

129 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

A$7,180.00 (123,859,911 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Hospitality Management (1.5 Years)

16 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Maritime Operations (Marine Engineering Class 1)

9 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

A$15,520.00 (267,730,616 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Maritime Operations (Marine Engineering Class 2)

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

A$15,520.00 (267,730,616 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Marketing and Communication

15 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

A$9,480.00 (163,536,484 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường TAFE NSW

TAFE NSW là cơ sở giáo dục và đào tạo nghề lớn nhất tại Úc, chú trọng trang bị cho sinh viên kỹ năng sẵn sàng làm việc bằng cách học qua thực hành.

  • Sinh viên có thể học ở hơn 40 địa điểm ở New South Wales
  • Chào đón hơn 3.800 học viên quốc tế mỗi năm
  • Lựa chọn học tập bao gồm chứng chỉ, diploma và cấp bằng
  • Chương trình học phù hợp với nghề nghiệp, sĩ số lớp học nhỏ