133 khóa học tại TAFE NSW

null

14814

231

Advanced Diploma of Business

49 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Civil Construction Design

14 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Engineering Mechanical

10 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Engineering Technology - Electrical

19 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$13,905.00 (217,723,863 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Event Management

20 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$13,410.00 (209,973,175 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Graphic Design

81 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$12,420.00 (194,471,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Hospitality Management

114 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 20 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Information Technology (Network Security)

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Maritime Operations (Marine Engineering Class 1)

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021, Tháng Bảy 2021

A$15,520.00 (243,011,460 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Maritime Operations (Marine Engineering Class 2)

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$15,520.00 (243,011,460 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Marketing and Communication

9 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Music Industry (Sound Production)

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$11,190.00 (175,212,515 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

TAFE NSW là cơ sở giáo dục và đào tạo nghề lớn nhất tại Úc, chú trọng trang bị cho sinh viên kỹ năng sẵn sàng làm việc bằng cách học qua thực hành.

  • Sinh viên có thể học ở hơn 50 địa điểm ở New South Wales
  • Chào đón hơn 5.000 học viên quốc tế mỗi năm
  • Lựa chọn học tập bao gồm chứng chỉ, diploma và cấp bằng
  • Chương trình học phù hợp với nghề nghiệp, sĩ số lớp học nhỏ