COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

60 khóa học tại Canberra Institute of Technology

australia

355

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản eBook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Advanced Diploma of Accounting

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021

A$13,700.00 (241,051,784 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma of Business

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021

A$13,700.00 (241,051,784 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma of Graphic Design

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

A$14,500.00 (255,127,800 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma of Hospitality Management

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2021, Tháng Bảy 2021, Tháng Mười 2021

A$13,700.00 (241,051,784 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma of Interior Design

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

A$14,500.00 (255,127,800 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma of Leadership and Management

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021

A$13,700.00 (241,051,784 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma of Management (Human Resources)

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021

A$13,700.00 (241,051,784 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate III in Accounts Administration

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021

A$13,700.00 (241,051,784 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate III in Barbering

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021

A$13,700.00 (241,051,784 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate III in Business

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021

A$13,700.00 (241,051,784 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate III in Business Administration

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021

A$13,700.00 (241,051,784 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate III in Commercial Cookery

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2021, Tháng Bảy 2021, Tháng Mười 2021

A$17,300.00 (304,393,858 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH