2 khóa học Y tế và sức khỏe Học nghề tại The Gordon

australia

1102

12

Khóa học tiếng Anh

HLT54115 Diploma of Nursing

52 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Một 2020

A$16,359.00 (260,917,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

HLT52015 Diploma of Remedial Massage

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Một 2020

A$14,310.00 (228,236,851 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Viện Gordon là cơ sở chuyên cung cấp các chương trình giáo dục và đào tạo nghề chất lượng suốt 130 năm qua.

  • Hợp tác cùng nhiều tổ chức toàn cầu, trong đó có ĐH Deakin
  • Hiện đang được theo học bởi sinh viên từ trên 75 quốc gia
  • Gần 12.000 cựu sinh viên trên khắp thế giới
  • Nằm ở 2 thành phố có mức phí phải chăng: Geelong & Werribee