COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

2 khóa học Y tế và sức khỏe Học nghề tại The Gordon

australia

605

10

Khóa học tiếng Anh

HLT52015 Diploma of Remedial Massage

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$14,310.00 (253,684,370 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

HLT54115 Diploma of Nursing

51 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021, Tháng Tư 2021, Tháng Bảy 2021, Tháng Mười 2021

A$16,359.00 (290,008,568 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Viện Gordon là cơ sở chuyên cung cấp các chương trình giáo dục và đào tạo nghề chất lượng suốt 130 năm qua.

  • Tọa lạc tại Geelong và Werribee là các thành phố có chi phí rẻ
  • Cung cấp khóa học thực hành và trải nghiệm
  • Hiện đang được theo học bởi sinh viên từ trên 75 quốc gia
  • Gần 12.000 cựu sinh viên trên khắp thế giới