35 khóa học Nhân văn bậc đại học tại The University of Western Australia (UWA)

australia

7202

146

XẾP HẠNG THE TIMES 131

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts Major in Archaeology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$53,866.66 (859,144,435 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts Major in Asian Studies

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,100.00 (496,028,377 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts Major in Chinese

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,100.00 (496,028,377 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts Major in Classics and Ancient History

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$53,866.66 (859,144,435 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts Major in English and Literary Studies

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$53,866.66 (859,144,435 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts Major in French Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,100.00 (496,028,377 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts Major in German Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,100.00 (496,028,377 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts Major in History

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$53,866.66 (859,144,435 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts Major in Indigenous Knowledge, History and Heritage

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,100.00 (496,028,377 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts Major in Indonesian

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,100.00 (496,028,377 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts Major in Japanese

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,100.00 (496,028,377 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts Major in Korean Studies

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,100.00 (496,028,377 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UWA xếp hạng 1 tại vùng Tây Úc và nằm trong top 100 trường đại học trên thế giới.

  • Xếp hạng 86 trong QS World University Rankings 2020
  • Bình chọn 5 sao về tỷ lệ sinh viên trên giảng viên
  • Tự hào là thành viên của Group of Eight
  • 7 ngành lọt vào top 50 thế giới, QS Subject Rankings 2018