16 khóa học Nha khoa tại The University of Western Australia (UWA)

australia

6702

131

XẾP HẠNG THE TIMES 131

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Clinical Dentistry

40 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$65,000.00 (1,024,767,276 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Dental Medicine

20 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

A$78,100.00 (1,231,297,296 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Dental Public and Primary Health

17 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$38,300.00 (603,824,410 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Forensic Odontology

6 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$61,100.00 (963,281,239 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Dental Public and Primary Health

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,300.00 (603,824,410 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy - Research (Dentistry - Biological Sciences)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2019, Tháng Một 2020, Tháng Hai 2020, Tháng Ba 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Sáu 2020, Tháng Bảy 2020, Tháng Tám 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Mười 2020, Tháng Mười Một 2020

A$45,500.00 (717,337,093 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy - Research (Dentistry - Clinical)

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2019, Tháng Một 2020, Tháng Hai 2020, Tháng Ba 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Sáu 2020, Tháng Bảy 2020, Tháng Tám 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Mười 2020, Tháng Mười Một 2020

A$50,700.00 (799,318,475 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy - Research (Dentistry - Paraclinical Sciences)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2019, Tháng Một 2020, Tháng Hai 2020, Tháng Ba 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Sáu 2020, Tháng Bảy 2020, Tháng Tám 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Mười 2020, Tháng Mười Một 2020

A$45,500.00 (717,337,093 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy - Research (Dentistry - Public Health)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2019, Tháng Một 2020, Tháng Hai 2020, Tháng Ba 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Sáu 2020, Tháng Bảy 2020, Tháng Tám 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Mười 2020, Tháng Mười Một 2020

A$45,500.00 (717,337,093 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Research (Dentistry-Biological Sciences)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$45,500.00 (717,337,093 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Research (Dentistry-Clinical)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$50,700.00 (799,318,475 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Research (Dentistry-Paraclinical Sciences)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$45,500.00 (717,337,093 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UWA xếp hạng 1 tại vùng Tây Úc và nằm trong top 100 trường đại học trên thế giới.

  • Xếp hạng 86 trong QS World University Rankings 2020
  • Bình chọn 5 sao về tỷ lệ sinh viên trên giảng viên
  • Tự hào là thành viên của Group of Eight
  • 7 ngành lọt vào top 50 thế giới, QS Subject Rankings 2018