13 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại The University of Western Australia (UWA)

null

7107

151

XẾP HẠNG THE TIMES 131

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Philosophy (Honours) Major in Computer Science

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$41,200.00 (664,943,239 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Philosophy (Honours) Major in Data Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$41,200.00 (664,943,239 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science Major in Computer Science

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$54,933.33 (886,590,931 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science Majoring in Data Science

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$54,933.33 (886,590,931 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Higher Degree by Research Preliminary - Engineering, Computing and Mathematics

22 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$41,200.00 (664,943,239 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Building Information Modelling

28 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$35,400.00 (571,334,725 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Business Information and Logistics Management - Coursework

42 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 - 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Data Science

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5-2 YEARS OF FULL-TIME STUDY (DEPENDING ON THE REQUIREMENT TO INCLUDE CONVERSION UNITS)

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Information Technology - Coursework

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 OR 2 YEARS DEPENDING ON YOUR EDUCATIONAL BACKGROUND IN INFORMATION TECHNOLOGY.

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy - Research (Computer Science)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020, Tháng Tám 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Mười 2020, Tháng Mười Một 2020

A$46,400.00 (748,868,114 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy - Research (Human and Behavioural)

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020, Tháng Tám 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Mười 2020, Tháng Mười Một 2020

A$46,400.00 (748,868,114 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Research (Computer Science)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$46,400.00 (748,868,114 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UWA xếp hạng 1 tại vùng Tây Úc và nằm trong top 100 trường đại học trên thế giới.

  • Xếp hạng 86 trong QS World University Rankings 2020
  • Bình chọn 5 sao về tỷ lệ sinh viên trên giảng viên
  • Tự hào là thành viên của Group of Eight
  • 7 ngành lọt vào top 50 thế giới, QS Subject Rankings 2018