27 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại The University of Western Australia (UWA)

null

6835

135

XẾP HẠNG THE TIMES 131

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts Major in Work and Employment Relations

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,100.00 (492,287,607 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce Major in Accounting

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$53,866.66 (852,665,246 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce Major in Finance

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$53,866.66 (852,665,246 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce Major in Human Resource Management

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$53,866.66 (852,665,246 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce Major in Management

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$37,300.00 (590,428,545 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce Major in Marketing

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$37,300.00 (590,428,545 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Philosophy (Honours) Major in Accounting

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$40,400.00 (639,499,013 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Philosophy (Honours) Major in Finance

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$40,400.00 (639,499,013 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Philosophy (Honours) Major in Human Resource Management

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$40,400.00 (639,499,013 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Philosophy (Honours) Major in Management

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$27,975.00 (442,821,408 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Philosophy (Honours) Major in Marketing

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$27,975.00 (442,821,408 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Philosophy (Honours) Major in Work and Employment Relations

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$23,325.00 (369,215,705 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UWA xếp hạng 1 tại vùng Tây Úc và nằm trong top 100 trường đại học trên thế giới.

  • Xếp hạng 86 trong QS World University Rankings 2020
  • Bình chọn 5 sao về tỷ lệ sinh viên trên giảng viên
  • Tự hào là thành viên của Group of Eight
  • 7 ngành lọt vào top 50 thế giới, QS Subject Rankings 2018