10 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại The University of Western Australia (UWA)

null

6863

135

XẾP HẠNG THE TIMES 131

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts Major in Architecture

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,100.00 (492,287,607 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Architecture (Design)

13 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Hai 2020, Tháng Ba 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Sáu 2020, Tháng Bảy 2020, Tháng Tám 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Mười 2020, Tháng Mười Một 2020

A$34,700.00 (549,272,667 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Urban Design

11 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,700.00 (549,272,667 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Higher Degree by Research Preliminary - Architecture, Landscape and Visual Arts

31 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,700.00 (549,272,667 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Architecture (Design) - Research

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Hai 2020, Tháng Ba 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Sáu 2020, Tháng Bảy 2020, Tháng Tám 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Mười 2020, Tháng Mười Một 2020

A$34,700.00 (549,272,667 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Architecture - Coursework

30 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS (WITH COMPLETED UNDERGRADUATE MAJOR IN ARCHITECTURE). THE COURSE DURATION WILL BE LONGER (UP TO 3.5 YEARS FULL TIME) FOR GRADUATES WITHOUT PREVIOUS STUDIES IN ARCHITECTURE.

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$36,700.00 (580,931,034 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Building Information Modelling

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,700.00 (549,272,667 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Urban and Regional Planning

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$39,300.00 (622,086,912 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Urban Design - Coursework and Dissertation

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,700.00 (549,272,667 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Urban Design

42 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$17,350.00 (274,636,334 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UWA xếp hạng 1 tại vùng Tây Úc và nằm trong top 100 trường đại học trên thế giới.

  • Xếp hạng 86 trong QS World University Rankings 2020
  • Bình chọn 5 sao về tỷ lệ sinh viên trên giảng viên
  • Tự hào là thành viên của Group of Eight
  • 7 ngành lọt vào top 50 thế giới, QS Subject Rankings 2018