76 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại The University of Western Australia (UWA)

null

7161

150

XẾP HẠNG THE TIMES 131

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Biomedical Science Major in Aboriginal Health and Wellbeing

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$38,600.00 (617,814,033 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biomedical Science Major in Anatomy and Human Biology

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$38,600.00 (617,814,033 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biomedical Science Major in Exercise and Health

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$38,600.00 (617,814,033 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biomedical Science Major in Genetics

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$54,933.33 (879,237,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biomedical Science Major in Microbiology and Immunology

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$54,933.33 (879,237,880 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biomedical Science Major in Neuroscience

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$54,933.33 (879,237,880 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biomedical Science Major in Science Communication

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$37,800.00 (605,009,597 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biomedical Science Majoring in Biochemistry and Molecular Biology

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$54,933.33 (879,237,880 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Philosophy (Honours) Major in Chemistry

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$41,200.00 (659,428,450 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Philosophy (Honours) Major in Conservation Biology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$41,200.00 (659,428,450 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Philosophy (Honours) Major in Environmental Science

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$28,950.00 (463,360,525 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Philosophy (Honours) Major in Genetics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$41,200.00 (659,428,450 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UWA xếp hạng 1 tại vùng Tây Úc và nằm trong top 100 trường đại học trên thế giới.

  • Xếp hạng 86 trong QS World University Rankings 2020
  • Bình chọn 5 sao về tỷ lệ sinh viên trên giảng viên
  • Tự hào là thành viên của Group of Eight
  • 7 ngành lọt vào top 50 thế giới, QS Subject Rankings 2018