11 khóa học Nông nghiệp và Thú y tại The University of Western Australia (UWA)

null

7161

150

XẾP HẠNG THE TIMES 131

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts Major in Landscape Architecture

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$31,700.00 (507,375,773 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Philosophy (Honours) Major in Agricultural Science

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$41,200.00 (659,428,450 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Philosophy (Honours) Major in Landscape Architecture

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$23,775.00 (380,531,830 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science Major in Agricultural Science

42 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$54,933.33 (879,237,880 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Agricultural Science

45 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$40,100.00 (641,822,350 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy - Research (Animal Science)

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020, Tháng Tám 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Mười 2020, Tháng Mười Một 2020

A$46,400.00 (742,657,283 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy - Research (Architecture, Landscape and Visual Arts)

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020, Tháng Tám 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Mười 2020, Tháng Mười Một 2020

A$40,100.00 (641,822,350 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Research (Agricultural, Economics, Plant and Soil Science)

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$46,400.00 (742,657,283 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy (Animal Science)

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020, Tháng Tám 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Mười 2020, Tháng Mười Một 2020

A$46,400.00 (742,657,283 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy (Architecture Landscape and Visual Arts)

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020, Tháng Tám 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Mười 2020, Tháng Mười Một 2020

A$40,100.00 (641,822,350 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Research (Architecture Landscape and Visual Arts)

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$40,100.00 (641,822,350 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UWA xếp hạng 1 tại vùng Tây Úc và nằm trong top 100 trường đại học trên thế giới.

  • Xếp hạng 86 trong QS World University Rankings 2020
  • Bình chọn 5 sao về tỷ lệ sinh viên trên giảng viên
  • Tự hào là thành viên của Group of Eight
  • 7 ngành lọt vào top 50 thế giới, QS Subject Rankings 2018