COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

391 khóa học tại The University of Western Australia (UWA)

australia

4720

86

XẾP HẠNG THE TIMES 139

Khóa học tiếng Anh

Advanced Structural Geology

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 75 giờ

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021, Tháng Mười 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Benefit: Cost Analysis

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 12 tuần

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Australia-Korea Relations

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 4 tuần

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021

Hạn nộp đơn

31 May 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts - Anthropology and Sociology

42 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 28 Tháng Hai 2022

A$33,000.00 (596,945,379 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts - Archaeology

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 28 Tháng Hai 2022

A$33,000.00 (596,945,379 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts - Asian Studies

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 28 Tháng Hai 2022

A$33,000.00 (596,945,379 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts - Chinese

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 28 Tháng Hai 2022

A$33,000.00 (596,945,379 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts - Classics and Ancient History

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 28 Tháng Hai 2022

A$33,000.00 (596,945,379 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts - Communication and Media Studies

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 28 Tháng Hai 2022

A$33,000.00 (596,945,379 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts - English and Literary Studies

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 28 Tháng Hai 2022

A$33,000.00 (596,945,379 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts - Fine Arts

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 28 Tháng Hai 2022

A$33,000.00 (596,945,379 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts - French Studies

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 28 Tháng Hai 2022

A$33,000.00 (596,945,379 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường The University of Western Australia (UWA)

UWA là trường đại học Tây Úc duy nhất được xếp hạng trong tốp 100 trường đại học hàng đầu trên thế giới.

  • Top 100 đại học thế giới - QS World University Rankings 2021
  • 5 sao về chất lượng giảng dạy (Good Universities Guide 2020)
  • Tự hào là thành viên của Group of Eight
  • Có 11 ngành lọt vào top 50 thế giới, QS Subject Rankings 2020