145 khóa học Kinh tế tại The University of Queensland

australia

15998

276

XẾP HẠNG THE TIMES 66

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Advanced Finance and Economics (Honours)

85 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$45,648.00 (757,992,558 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Agribusiness - Business, Economics and Law

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$45,248.00 (751,350,492 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts Major in Economics/Extended

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$34,208.00 (568,029,474 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Management Major in Business Economics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$42,272.00 (701,933,522 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Criminology and Criminal Justice (Honours) - Business, Economics and Law

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$35,584.00 (590,878,181 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Economics (Honours) - Econometrics

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$43,968.00 (730,095,882 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Economics (Honours) - Economics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$43,968.00 (730,095,882 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Economics Major in Business and Industry

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$42,272.00 (701,933,522 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Economics Major in Economics and Public Policy

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$42,272.00 (701,933,522 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Economics Major in International Trade and Finance

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$42,272.00 (701,933,522 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Economics Major in Quantitative Methods

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$42,272.00 (701,933,522 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of International Studies Major in Economics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$33,648.00 (558,730,582 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Queensland là trường đại học đầu tiên trên thế giới sắp đạt mục tiêu sản sinh 100% năng lượng tái tạo.

  • Nằm trong top 50 trường đại học hàng đầu thế giới
  • Là thành viên sáng lập của Nhóm 8 Trường Đại học danh tiếng
  • Có 3 học xá chính tại Brisbane và các khu vực lân cận
  • Hơn 20.000 học viên quốc tế từ hơn 143 quốc gia theo học