18 khóa học Ngôn ngữ học tại The University of Queensland

australia

15578

253

XẾP HẠNG THE TIMES 66

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts Major in Chinese Translation and Interpreting/Extended

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$34,208.00 (580,123,234 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts Major in Linguistics/Extended

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$34,208.00 (580,123,234 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of International Studies Major in Chinese Translation and Interpreting

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$33,648.00 (570,626,361 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Computer Science/Arts - Chinese Translation and Interpreting / Extended

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.25 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$41,904.00 (710,637,394 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Computer Science/Arts - Linguistics / Extended

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.25 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$41,904.00 (710,637,394 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Applied Linguistics

11 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Applied Linguistics - TESOL Studies

67 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Arts in Chinese Translation and Interpreting

24 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Arts in Japanese Interpreting and Translation

11 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$36,192.00 (613,769,296 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Applied Linguistics (16 Units)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$32,112.00 (544,577,797 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Applied Linguistics (24 Units)

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$32,112.00 (544,577,797 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Applied Linguistics - TESOL Studies (16 Units)

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$32,112.00 (544,577,797 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Queensland là trường đại học đầu tiên trên thế giới sắp đạt mục tiêu sản sinh 100% năng lượng tái tạo.

  • Nằm trong top 50 trường đại học hàng đầu thế giới
  • Là thành viên sáng lập của Nhóm 8 Trường Đại học danh tiếng
  • Có 3 học xá chính tại Brisbane và các khu vực lân cận
  • Hơn 20.000 học viên quốc tế từ hơn 143 quốc gia theo học