10 khóa học Luật quốc tế tại The University of Queensland

australia

16406

286

XẾP HẠNG THE TIMES 66

Khóa học tiếng Anh

Graduate Certificate in International Relations - Business, Economics and Law

8 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of International Commercial Law

41 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$42,272.00 (682,244,675 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of International Law

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$42,272.00 (682,244,675 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of International Relations (16 Units) - Business, Economics and Law

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$30,304.00 (489,088,347 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of International Relations (24 Units) - Business, Economics and Law

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$30,304.00 (489,088,347 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of International Relations (32 Units) - Business, Economics and Law

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$30,304.00 (489,088,347 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Masters of International Commercial Law/Commerce Major in Information Systems

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$43,776.00 (706,518,331 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Masters of International Commercial Law/Commerce Major in Professional Accounting

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$43,776.00 (706,518,331 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Masters of International Relations/International Law - Arts, Communication and Society

28 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$39,280.00 (633,955,593 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Masters of International Relations/International Law - Business, Economics and Law

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$39,280.00 (633,955,593 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Queensland là trường đại học đầu tiên trên thế giới sắp đạt mục tiêu sản sinh 100% năng lượng tái tạo.

  • Nằm trong top 50 trường đại học hàng đầu thế giới
  • Là thành viên sáng lập của Nhóm 8 Trường Đại học danh tiếng
  • Có 3 học xá chính tại Brisbane và các khu vực lân cận
  • Hơn 20.000 học viên quốc tế từ hơn 143 quốc gia theo học