19 khóa học Âm nhạc tại The University of Queensland

australia

15950

275

XẾP HẠNG THE TIMES 66

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Honours) - Music

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$34,208.00 (568,029,474 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts Major in Music/Extended

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$34,208.00 (568,029,474 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts Major in Popular Music and Technology

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$34,208.00 (568,029,474 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Music (Honours)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$36,192.00 (600,974,121 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Computer Science/Arts - Music / Extended

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.25 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$41,904.00 (695,822,822 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Computer Science/Arts - Popular Music and Technology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.25 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$41,904.00 (695,822,822 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Music (Honours)/Arts - Agriculture and Environment

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$36,064.00 (598,848,660 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Music (Honours)/Arts - Arts, Communication and Society

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$36,064.00 (598,848,660 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Music (Honours)/Arts - Business, Economics and Law

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$36,064.00 (598,848,660 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Music (Honours)/Arts - Science and Mathematics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$36,064.00 (598,848,660 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Music (Honours)/Science - Agriculture and Environment

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$42,400.00 (704,058,983 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Music (Honours)/Science - Arts, Communication and Society

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$42,400.00 (704,058,983 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Queensland là trường đại học đầu tiên trên thế giới sắp đạt mục tiêu sản sinh 100% năng lượng tái tạo.

  • Nằm trong top 50 trường đại học hàng đầu thế giới
  • Là thành viên sáng lập của Nhóm 8 Trường Đại học danh tiếng
  • Có 3 học xá chính tại Brisbane và các khu vực lân cận
  • Hơn 20.000 học viên quốc tế từ hơn 143 quốc gia theo học