26 khóa học Marketing tại The University of Queensland

australia

14469

218

XẾP HẠNG THE TIMES 62

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business Management Major in Advertising

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$42,272.00 (716,517,278 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Management Major in Marketing

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$42,272.00 (716,517,278 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Communication Major in Public Relations

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$34,208.00 (579,831,166 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Business Management/Commerce Major in Advertising

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$43,312.00 (734,145,447 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Business Management/Commerce Major in Marketing

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$43,312.00 (734,145,447 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Business Management/Communication Major in Marketing

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$40,256.00 (682,345,750 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Business Management/Communication Major in Public Relations

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$40,256.00 (682,345,750 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Business Management/Economics Major in Advertising

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$42,272.00 (716,517,278 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Business Management/Economics Major in Marketing

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$42,272.00 (716,517,278 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Business Management/Information Technology Major in Advertising

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$44,416.00 (752,858,426 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Business Management/Information Technology Major in Marketing

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$44,416.00 (752,858,426 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Business Management/International Hotel and Tourism Management Major in Advertising

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$42,272.00 (716,517,278 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Queensland là trường đại học đầu tiên trên thế giới sắp đạt mục tiêu sản sinh 100% năng lượng tái tạo.

  • Nằm trong top 50 trường đại học hàng đầu thế giới
  • Là thành viên sáng lập của Nhóm 8 Trường Đại học danh tiếng
  • Có 3 học xá chính tại Brisbane và các khu vực lân cận
  • Hơn 20.000 học viên quốc tế từ hơn 143 quốc gia theo học