66 khóa học Khoa học Môi trường tại The University of Queensland

australia

15703

258

XẾP HẠNG THE TIMES 66

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Agribusiness - Agriculture and Environment

67 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$45,248.00 (763,799,950 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Economics Major in Natural Resources and Environment

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$42,272.00 (713,564,168 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Honours) and Master of Engineering Major in Chemical and Environmental E ...

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$45,120.00 (761,639,271 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Environmental Management (Honours) - Agriculture and Environment

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$43,504.00 (734,360,702 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Environmental Management (Honours) - Architecture and Planning

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$43,504.00 (734,360,702 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Environmental Science (Honours) Major in Earth Resources

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$43,504.00 (734,360,702 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Environmental Science (Honours) Major in Ecology and Conservation

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$43,504.00 (734,360,702 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Environmental Science (Honours) Major in Environmental Toxicology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$43,504.00 (734,360,702 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Occupational Health and Safety Science (Honours)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$45,248.00 (763,799,950 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) - Agriculture and Environment

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$44,736.00 (755,157,235 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Social Science - Environment and Society

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$32,352.00 (546,111,563 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Veterinary Technology (Honours) - Agriculture and Environment

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$43,504.00 (734,360,702 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Queensland là trường đại học đầu tiên trên thế giới sắp đạt mục tiêu sản sinh 100% năng lượng tái tạo.

  • Nằm trong top 50 trường đại học hàng đầu thế giới
  • Là thành viên sáng lập của Nhóm 8 Trường Đại học danh tiếng
  • Có 3 học xá chính tại Brisbane và các khu vực lân cận
  • Hơn 20.000 học viên quốc tế từ hơn 143 quốc gia theo học