25 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại The University of Queensland

null

15532

251

XẾP HẠNG THE TIMES 66

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of International Hotel and Tourism Management Major in Event Management

64 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$42,272.00 (691,527,098 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of International Hotel and Tourism Management Major in Hospitality Management

39 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$42,272.00 (691,527,098 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of International Hotel and Tourism Management Major in Tourism Management

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$42,272.00 (691,527,098 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Arts/International Hotel and Tourism Management - Agriculture and Environment

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$40,256.00 (658,547,381 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Arts/International Hotel and Tourism Management - Arts, Communication and Society

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$40,256.00 (658,547,381 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Arts/International Hotel and Tourism Management - Business, Economics and Law

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$40,256.00 (658,547,381 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Arts/International Hotel and Tourism Management - Science and Mathematics

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$40,256.00 (658,547,381 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Business Management/International Hotel and Tourism Management Major in Business Inf ...

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$42,272.00 (691,527,098 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Business Management/International Hotel and Tourism Management Major in Event Manage ...

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$42,272.00 (691,527,098 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Business Management/International Hotel and Tourism Management Major in Hospitality ...

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$42,272.00 (691,527,098 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Business Management/International Hotel and Tourism Management Major in Human Resources

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$42,272.00 (691,527,098 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelors of Business Management/International Hotel and Tourism Management Major in Internationa ...

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$42,272.00 (691,527,098 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Queensland là trường đại học đầu tiên trên thế giới sắp đạt mục tiêu sản sinh 100% năng lượng tái tạo.

  • Nằm trong top 50 trường đại học hàng đầu thế giới
  • Là thành viên sáng lập của Nhóm 8 Trường Đại học danh tiếng
  • Có 3 học xá chính tại Brisbane và các khu vực lân cận
  • Hơn 20.000 học viên quốc tế từ hơn 143 quốc gia theo học