170 khóa học Y tế và sức khỏe tại The University of Queensland

null

15532

251

XẾP HẠNG THE TIMES 66

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Honours) - Psychology

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$34,208.00 (559,608,227 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts Major in Psychology/Extended

43 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$34,208.00 (559,608,227 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biomedical Science (Honours) - Medicine

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$44,736.00 (731,835,642 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biomedical Science - Medicine

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$43,504.00 (711,681,370 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biotechnology (Honours) Major in Drug Design and Development

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$43,504.00 (711,681,370 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Clinical Exercise Physiology (Honours)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$40,032.00 (654,882,968 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Dental Science (Honours) - Health and Behavioural Sciences

94 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$76,896.00 (1,257,940,664 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Dental Science (Honours) - Medicine

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$76,896.00 (1,257,940,664 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Exercise and Nutrition Sciences (Honours)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$39,536.00 (646,768,910 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Exercise and Nutrition Sciences - Health and Behavioural Sciences

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$39,536.00 (646,768,910 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Exercise and Nutrition Sciences - Medicine

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$39,536.00 (646,768,910 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Sciences (Honours) - Health and Behavioural Sciences

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$38,832.00 (635,252,183 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Queensland là trường đại học đầu tiên trên thế giới sắp đạt mục tiêu sản sinh 100% năng lượng tái tạo.

  • Nằm trong top 50 trường đại học hàng đầu thế giới
  • Là thành viên sáng lập của Nhóm 8 Trường Đại học danh tiếng
  • Có 3 học xá chính tại Brisbane và các khu vực lân cận
  • Hơn 20.000 học viên quốc tế từ hơn 143 quốc gia theo học