251 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại The University of Queensland

null

15587

254

XẾP HẠNG THE TIMES 66

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Biotechnology (Honours) Major in Bioinformatics

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$43,504.00 (737,771,315 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biotechnology (Honours) Major in Bioinformatics and Innovation Management (Dual major)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$43,504.00 (737,771,315 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Management Major in Business Information Systems

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$42,272.00 (716,878,196 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Commerce Major in Business Information Systems

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$43,664.00 (740,484,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Communication Major in Digital Media

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$34,208.00 (580,123,234 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Computer Science Major in Data Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$45,120.00 (765,176,576 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Computer Science Major in Machine Learning

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$45,120.00 (765,176,576 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Computer Science Major in Programming Languages

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$45,120.00 (765,176,576 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Computer Science Major in Scientific Computing

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$45,120.00 (765,176,576 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Honours) and Master of Engineering Major in Software Engineering

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$45,120.00 (765,176,576 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Information Technology (Honours)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$45,120.00 (765,176,576 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Information Technology - Computer Systems and Networks

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$45,120.00 (765,176,576 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Queensland là trường đại học đầu tiên trên thế giới sắp đạt mục tiêu sản sinh 100% năng lượng tái tạo.

  • Nằm trong top 50 trường đại học hàng đầu thế giới
  • Là thành viên sáng lập của Nhóm 8 Trường Đại học danh tiếng
  • Có 3 học xá chính tại Brisbane và các khu vực lân cận
  • Hơn 20.000 học viên quốc tế từ hơn 143 quốc gia theo học