495 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại The University of Queensland

null

15532

251

XẾP HẠNG THE TIMES 66

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Biology

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$43,504.00 (711,681,370 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Biomedical Science

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$43,504.00 (711,681,370 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Chemistry

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$43,504.00 (711,681,370 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Geographical Sciences

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$43,504.00 (711,681,370 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Geological Sciences

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$43,504.00 (711,681,370 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Mathematics

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$43,504.00 (711,681,370 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Physics

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$43,504.00 (711,681,370 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Agribusiness - Agriculture and Environment

65 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$45,248.00 (740,211,444 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) - Ancient History

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$34,208.00 (559,608,227 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) - Anthropology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$35,584.00 (582,118,193 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) - Archaeology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$35,584.00 (582,118,193 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) - Art History

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$34,208.00 (559,608,227 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Queensland là trường đại học đầu tiên trên thế giới sắp đạt mục tiêu sản sinh 100% năng lượng tái tạo.

  • Nằm trong top 50 trường đại học hàng đầu thế giới
  • Là thành viên sáng lập của Nhóm 8 Trường Đại học danh tiếng
  • Có 3 học xá chính tại Brisbane và các khu vực lân cận
  • Hơn 20.000 học viên quốc tế từ hơn 143 quốc gia theo học