COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

83 khóa học Nông nghiệp và Thú y tại The University of Queensland

australia

9988

146

XẾP HẠNG THE TIMES 62

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Agribusiness - Agriculture and Environment

65 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

A$43,504.00 (786,954,902 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Agribusiness - Business, Economics and Law

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

A$43,504.00 (786,954,902 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Agricultural Science

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

A$43,504.00 (786,954,902 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Biotechnology (Honours) Major in Agricultural Biotechnology

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

31 May 2021

A$43,504.00 (786,954,902 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Environmental Management (Honours) - Agriculture and Environment

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

31 May 2021

A$43,504.00 (786,954,902 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Equine Science (Honours) - Agriculture and Environment

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

31 May 2021

A$43,504.00 (786,954,902 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Equine Science (Honours) - Science and Mathematics

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

31 May 2021

A$43,504.00 (786,954,902 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Equine Science - Agriculture and Environment

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

A$43,504.00 (786,954,902 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Equine Science - Science and Mathematics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

A$43,504.00 (786,954,902 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science (Honours) - Agriculture and Environment

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

31 May 2021

A$43,504.00 (786,954,902 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science (Honours) - Gatton - Animal and Veterinary Bioscience

65 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

31 May 2021

A$43,504.00 (786,954,902 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Veterinary Science (Honours) - Agriculture and Environment

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

A$66,592.00 (1,204,599,596 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường The University of Queensland

UQ xếp hạng 14 về khoa học môi trường và hạng 25 về nông nghiệp trên toàn cầu theo Bảng xếp hạng QS World University Rankings năm 2020 theo Ngành học.

  • Hạng nhất quốc gia về khoa học môi trường và về nông nghiệp
  • Tự hào có 1.000 ha trang trại và đất trồng trọt thương mại
  • Mang đến cơ hội thực tập trong ngành cho sinh viên
  • Nhiều lựa chọn học tập