87 khóa học Nông nghiệp và Thú y tại The University of Queensland

null

16097

275

XẾP HẠNG THE TIMES 66

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Agribusiness - Business, Economics and Law

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$45,248.00 (747,915,495 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Agricultural Science

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$45,248.00 (747,915,495 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Environmental Management (Honours) - Agriculture and Environment

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$43,504.00 (719,088,483 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Equine Science (Honours) - Agriculture and Environment

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$43,504.00 (719,088,483 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Equine Science (Honours) - Science and Mathematics

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$43,504.00 (719,088,483 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Equine Science - Agriculture and Environment

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$45,248.00 (747,915,495 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Equine Science - Science and Mathematics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$45,248.00 (747,915,495 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Gatton) Major in Animal and Veterinary Bioscience / Extended

112 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$44,736.00 (739,452,519 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) - Agriculture and Environment

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$44,736.00 (739,452,519 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) - Gatton - Animal and Veterinary Bioscience

52 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$44,736.00 (739,452,519 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Veterinary Science (Honours) - Agriculture and Environment

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$69,248.00 (1,144,617,490 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Veterinary Science (Honours) - Science and Mathematics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$69,248.00 (1,144,617,490 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Queensland là trường đại học đầu tiên trên thế giới sắp đạt mục tiêu sản sinh 100% năng lượng tái tạo.

  • Nằm trong top 50 trường đại học hàng đầu thế giới
  • Là thành viên sáng lập của Nhóm 8 Trường Đại học danh tiếng
  • Có 3 học xá chính tại Brisbane và các khu vực lân cận
  • Hơn 20.000 học viên quốc tế từ hơn 143 quốc gia theo học