102 khóa học Y tế và sức khỏe tại The University of Melbourne

null

11324

27

XẾP HẠNG THE TIMES 32

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản eBook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Arts (Major in Psychology)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$36,194.00 (569,304,268 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biomedicine (Major in Human Nutrition)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$44,176.00 (694,855,096 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biomedicine (Major in Immunology)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$44,176.00 (694,855,096 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biomedicine (Major in Microbiology and Immunology)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$44,176.00 (694,855,096 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biomedicine (Major in Pathology)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$44,176.00 (694,855,096 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biomedicine (Major in Pharmacology)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$44,176.00 (694,855,096 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biomedicine (Major in Physiology)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$44,176.00 (694,855,096 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biomedicine (Major in Psychology)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$44,176.00 (694,855,096 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Oral Health

129 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$63,096.00 (992,452,398 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Major in Animal Health and Disease)

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$43,928.00 (690,954,244 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Major in Human Nutrition)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$43,928.00 (690,954,244 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Major in Immunology)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$43,928.00 (690,954,244 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH