395 khóa học tại Swinburne University of Technology

australia

10627

225

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Aviation Management

76 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 3 Tháng Tám 2020

A$36,800.00 (580,175,935 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Aviation Management / Bachelor of Business

39 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 3 Tháng Tám 2020

A$36,800.00 (580,175,935 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Laws / Bachelor of Aviation Management

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 3 Tháng Tám 2020

A$36,800.00 (580,175,935 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate of Aviation (Human Factors)

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 YEAR/S (PART-TIME)

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate of Aviation (Management)

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 YEAR/S (PART-TIME)

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma of Aviation (Human Factors)

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 YEAR/S (OR 2 YEARS PART TIME)

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

A$30,960.00 (488,104,536 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma of Aviation (Management)

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 YEAR/S (OR 2 YEARS PART-TIME)

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

A$30,960.00 (488,104,536 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Aviation (Human Factors)

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 18 MONTH/S (OR 3 YEARS PART-TIME)

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$30,960.00 (488,104,536 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Aviation (Management)

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 18 MONTH/S (OR 3 YEARS PART-TIME)

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$30,960.00 (488,104,536 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Diploma of Electronics and Communications Engineering

42 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$19,760.00 (311,529,252 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Diploma of Engineering Technology - Electrical

24 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$19,760.00 (311,529,252 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Accounting

38 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

A$31,360.00 (494,410,797 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Swinburne cung cấp các khóa học có chất lượng xuất sắc, gắn liền thực tiễn và là một trong những trường đại học quốc tế nhất thế giới.

  • Xếp thứ 65 thế giới theo Xếp hạng Đại học Trẻ tuổi của THE
  • Chất lượng đào tạo tổng thể được đánh giá 83.3%
  • Quy mô lớp nhỏ nên sinh viên được quan tâm sâu sát
  • Cơ sở Vật chất tối tân