10 khóa học Tư vấn Hướng nghiệp tại Swinburne University of Technology

australia

10526

253

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

Diploma of Accounting

32 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 MONTH/S (COMBINED DURATION OF THIS APPROVED COURSE SEQUENCE IS 1 YEAR.)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Arts and Communication (UniLink)

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 29 Tháng Sáu 2020, 19 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Design (UniLink)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 29 Tháng Sáu 2020, 19 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Engineering (UniLink)

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 29 Tháng Sáu 2020, 19 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Masters Qualifying Program - Business

17 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Swinburne Foundation Year (Arts / Social Sciences)

12 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 29 Tháng Sáu 2020, 19 Tháng Mười 2020

A$25,300.00 (395,334,827 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Swinburne Foundation Year (Business)

9 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 29 Tháng Sáu 2020, 19 Tháng Mười 2020

A$25,300.00 (395,334,827 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Swinburne Foundation Year (Design)

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 29 Tháng Sáu 2020, 19 Tháng Mười 2020

A$26,800.00 (418,773,651 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Swinburne Foundation Year (Science / Engineering)

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 29 Tháng Sáu 2020, 19 Tháng Mười 2020

A$26,800.00 (418,773,651 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Laboratory Technology

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$17,980.00 (280,953,367 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Swinburne là một trong những đại học trẻ tuổi hàng đầu thế giới với các khóa học gắn liền thực tiễn và sự giảng dạy của các chuyên gia đầu ngành.

  • Xếp thứ 45 trong Top 50 trường Đại học dưới 50 năm thành lập
  • Xếp thứ 81 toàn cầu theo THE Young University Rankings
  • Đạt xếp hạng 82.2% về chất lượng giảng dạy tổng thể
  • 5 sao về tỉ lệ giảng viên – sinh viên & trải nghiệm tổng thể