10 khóa học Tư vấn Hướng nghiệp tại Swinburne University of Technology

australia

10395

203

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Diploma of Accounting

21 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 MONTH/S (COMBINED DURATION OF THIS APPROVED COURSE SEQUENCE IS 1 YEAR.)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Arts and Communication (UniLink)

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Mười 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Design (UniLink)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Mười 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Engineering (UniLink)

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Mười 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Laboratory Technology

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

A$17,210.00 (274,523,720 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Masters Qualifying Program - Business

11 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Swinburne Foundation Year (Arts / Social Sciences)

12 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Mười 2019

A$25,300.00 (403,570,605 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Swinburne Foundation Year (Business)

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Mười 2019

A$25,300.00 (403,570,605 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Swinburne Foundation Year (Design)

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Mười 2019

A$26,800.00 (427,497,716 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Swinburne Foundation Year (Science / Engineering)

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Mười 2019

A$26,800.00 (427,497,716 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Swinburne cung cấp các khóa học có chất lượng xuất sắc, gắn liền thực tiễn và là một trong những trường đại học quốc tế nhất thế giới.

  • Xếp thứ 65 thế giới theo Xếp hạng Đại học Trẻ tuổi của THE
  • Chất lượng đào tạo tổng thể được đánh giá 83.3%
  • Quy mô lớp nhỏ nên sinh viên được quan tâm sâu sát
  • Cơ sở Vật chất tối tân