COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

11 khóa học Tâm lý học tại Swinburne University of Technology

australia

8108

214

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Health Science (Professional) with a Major in Psychology and Forensic Science

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$33,680.00 (571,169,040 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Science (Professional) with a Major in Psychology and Psychophysiology

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$33,680.00 (571,169,040 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Science with a Major in Psychology and Forensic Science

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$33,680.00 (571,169,040 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Health Science with a Major in Psychology and Psychophysiology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$33,680.00 (571,169,040 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Psychological Sciences

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$34,560.00 (586,092,696 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Psychology (Honours)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$34,560.00 (586,092,696 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Clinical Psychology

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Mười Hai 2020, Tháng Một 2021, Tháng Hai 2021, Tháng Ba 2021, Tháng Tư 2021, Tháng Năm 2021, Tháng Sáu 2021, Tháng Bảy 2021, Tháng Tám 2021, Tháng Chín 2021

A$35,300.00 (598,642,135 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Psychology in Clinical and Forensic Psychology

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$35,300.00 (598,642,135 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Forensic Behavioural Science

7 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021, 5 Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma of Forensic Behavioural Science

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021, 5 Tháng Bảy 2021

A$32,000.00 (542,678,422 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Forensic Behavioural Science

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 18 tháng

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021, 5 Tháng Bảy 2021

A$32,000.00 (542,678,422 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Swinburne là một trong những đại học trẻ tuổi hàng đầu thế giới với các khóa học gắn liền thực tiễn được giảng dạy bởi các chuyên gia đầu ngành.

  • Xếp thứ 45 trong Top 50 trường Đại học dưới 50 năm thành lập
  • Top 300 trường hàng đầu thế giới theo Times Higher Education
  • Hạng 1 tại Victoria, Úc về lương khởi điểm sau tốt nghiệp
  • 5 sao về trải nghiệm chung, hỗ trợ & phát triển kỹ năng