3 khóa học Thiết kế công nghiệp tại Swinburne University of Technology

australia

10226

199

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Design (Industrial Design) (Honours)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$31,280.00 (489,473,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (Honours) (Professional) with a Major in Product Design

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$35,720.00 (558,950,625 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (Honours) with a Major in Product Design

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$35,720.00 (558,950,625 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Swinburne cung cấp các khóa học có chất lượng xuất sắc, gắn liền thực tiễn và là một trong những trường đại học quốc tế nhất thế giới.

  • Xếp thứ 65 thế giới theo Xếp hạng Đại học Trẻ tuổi của THE
  • Chất lượng đào tạo tổng thể được đánh giá 83.3%
  • Quy mô lớp nhỏ nên sinh viên được quan tâm sâu sát
  • Cơ sở Vật chất tối tân