4 khóa học Phần mềm tại Swinburne University of Technology

australia

10758

233

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Engineering (Honours) (Professional) with a Major in Software

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$37,600.00 (595,177,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (Honours) with a Major in Software

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

A$37,600.00 (595,177,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Media and Communication (Professional) with a Major in Social Media

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$31,160.00 (493,237,358 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Media and Communication with a Major in Social Media

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

A$31,160.00 (493,237,358 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Swinburne cung cấp các khóa học có chất lượng xuất sắc, gắn liền thực tiễn và là một trong những trường đại học quốc tế nhất thế giới.

  • Xếp thứ 65 thế giới theo Xếp hạng Đại học Trẻ tuổi của THE
  • Chất lượng đào tạo tổng thể được đánh giá 83.3%
  • Quy mô lớp nhỏ nên sinh viên được quan tâm sâu sát
  • Cơ sở Vật chất tối tân