40 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Swinburne University of Technology

australia

10526

253

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts / Bachelor of Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 3 Tháng Tám 2020

A$35,200.00 (550,031,064 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Computer Science (Professional) with a Major in Network Design

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$31,600.00 (493,777,887 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design with a Major in Branded Environments

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 3 Tháng Tám 2020

A$32,480.00 (507,528,664 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Exercise and Sport Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$33,680.00 (526,279,723 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science (Professional) with a Major in Applied Statistics

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$33,680.00 (526,279,723 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science (Professional) with a Major in Biomedical Science

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$33,680.00 (526,279,723 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science (Professional) with a Major in Neuroscience

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$33,680.00 (526,279,723 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science / Bachelor of Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

A$35,200.00 (550,031,064 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science with a Major in Applied Statistics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

A$33,680.00 (526,279,723 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science with a Major in Biomedical Science

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

A$33,680.00 (526,279,723 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science with a Major in Neuroscience

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

A$33,680.00 (526,279,723 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Laws / Bachelor of Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 3 Tháng Tám 2020

A$35,200.00 (550,031,064 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Swinburne là một trong những đại học trẻ tuổi hàng đầu thế giới với các khóa học gắn liền thực tiễn và sự giảng dạy của các chuyên gia đầu ngành.

  • Xếp thứ 45 trong Top 50 trường Đại học dưới 50 năm thành lập
  • Xếp thứ 81 toàn cầu theo THE Young University Rankings
  • Đạt xếp hạng 82.2% về chất lượng giảng dạy tổng thể
  • 5 sao về tỉ lệ giảng viên – sinh viên & trải nghiệm tổng thể