COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

390 khóa học tại Swinburne University of Technology

null

8672

222

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma of Electronics and Communications Engineering

52 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$19,760.00 (328,118,054 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Diploma of Engineering Technology - Civil Engineering Design

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$19,760.00 (328,118,054 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Engineering Technology - Electrical

46 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$19,760.00 (328,118,054 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Engineering Technology - Mechanical Engineering Design

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$19,760.00 (328,118,054 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Engineering Technology - Mechatronics Engineering Design

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$19,760.00 (328,118,054 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Accounting

39 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

A$31,360.00 (520,737,965 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Animation

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021

A$36,600.00 (607,749,028 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Professional) with a Major in Advertising

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021

A$28,480.00 (472,915,091 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Professional) with a Major in Chinese

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021

A$28,480.00 (472,915,091 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Professional) with a Major in Cinema and Screen Studies

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021

A$28,480.00 (472,915,091 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Professional) with a Major in Creative Writing and Literature

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021

A$28,480.00 (472,915,091 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Professional) with a Major in Criminology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021

A$28,480.00 (472,915,091 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Swinburne là một trong những đại học trẻ tuổi hàng đầu thế giới với các khóa học gắn liền thực tiễn và sự giảng dạy của các chuyên gia đầu ngành.

  • Xếp thứ 45 trong Top 50 trường Đại học dưới 50 năm thành lập
  • Xếp thứ 81 toàn cầu theo THE Young University Rankings
  • Đạt xếp hạng 82.2% về chất lượng giảng dạy tổng thể
  • 5 sao về tỉ lệ giảng viên – sinh viên & trải nghiệm tổng thể