COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

365 khóa học tại Swinburne University of Technology

australia

5668

180

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma of Engineering Technology - Civil Engineering Design

9 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2022

A$19,760.00 (346,729,949 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma of Engineering Technology - Electrical

46 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2022

A$19,760.00 (346,729,949 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma of Engineering Technology - Mechanical Engineering Design

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2022

A$19,760.00 (346,729,949 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma of Engineering Technology - Mechatronics Engineering Design

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2022

A$19,760.00 (346,729,949 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Accounting

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Tám 2021

A$31,360.00 (550,275,871 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Animation

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2022

A$36,600.00 (642,222,477 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Professional) with a Major in Advertising

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2022

A$28,480.00 (499,740,331 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Professional) with a Major in Cinema and Screen Studies

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2022

A$28,480.00 (499,740,331 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Professional) with a Major in Creative Writing and Literature

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2022

A$28,480.00 (499,740,331 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Professional) with a Major in Criminology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2022

A$28,480.00 (499,740,331 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Professional) with a Major in Digital Advertising Technology

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2022

A$28,480.00 (499,740,331 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Professional) with a Major in Environmental Sustainability

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2022

A$28,480.00 (499,740,331 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Swinburne University of Technology

Swinburne là một trong những đại học trẻ tuổi hàng đầu thế giới với các khóa học gắn liền thực tiễn được giảng dạy bởi các chuyên gia đầu ngành.

  • Xếp thứ 45 trong Top 50 trường Đại học dưới 50 năm thành lập
  • Top 300 trường hàng đầu thế giới theo Times Higher Education
  • Hạng 1 tại Victoria, Úc về lương khởi điểm sau tốt nghiệp
  • 5 sao về trải nghiệm chung, hỗ trợ & phát triển kỹ năng