Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

218 khóa học tại Swinburne University of Technology

australia

6384

152

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma of Engineering Technology - Electrical

30 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2023

A$19,760.00 (329,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Accounting

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tám 2022

A$33,100.00 (551,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Animation

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2023

A$37,700.00 (628,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tám 2022

A$29,330.00 (488,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Professional)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tám 2022

A$29,330.00 (488,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts / Bachelor of Business

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tám 2022

A$32,300.00 (538,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts / Bachelor of Science

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tám 2022

A$36,260.00 (604,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts/ Bachelor of Psychological Sciences

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tám 2022

A$35,600.00 (593,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Aviation and Piloting

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Aviation and Piloting / Bachelor of Business

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2023

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Aviation Management

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tám 2022

A$37,900.00 (631,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Aviation Management / Bachelor of Business

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tám 2022

A$37,900.00 (631,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Swinburne University of Technology

Swinburne là một trong những đại học trẻ tuổi hàng đầu thế giới với các khóa học gắn liền thực tiễn và sự giảng dạy của các chuyên gia đầu ngành.

  • Xếp thứ 45 trong Top 50 trường Đại học dưới 50 năm thành lập
  • Xếp thứ 81 toàn cầu theo THE Young University Rankings
  • Đạt xếp hạng 82.2% về chất lượng giảng dạy tổng thể
  • 5 sao về tỉ lệ giảng viên – sinh viên & trải nghiệm tổng thể

Tư vấn du học